Menu

17 maj, 2020

Bioservo utvecklar nästa generation av rehabiliterande handskar

Bioservo Technologies AB har erhållit finansiering på 5 MSEK inom ramen för Horizon 2020 för att utveckla nästa generation av rehabiliterande och assisterande kraftförstärkande handskar. Genom att erbjuda patienterna rehabilitering i hemmet och vid dagliga aktiviteter kan de bli mer oberoende, rehabiliteringsprocessen effektiviseras och vårdkostnaderna minskar..

Nästa generation av Carbonhand, vår kraftförstärkande handske för medicinskt bruk, kommer att göra det möjligt för människor med nedsatt handfunktion att genomföra rehabilitering i hemmet samtidigt som de får hjälp med dagliga aktiviteter. Det finns ett stort behov av att effektivisera rehabiliteringen genom att behandla nedsatt handfunktion i ett tidigt skede och göra återhämtningen snabbare, effektivare och mer självständig. Den framtida handsken kommer att kombineras med en mjukvara som följer upp patienternas framsteg, samt en mobilapplikation som ger vårdgivare tillgång till patienternas resultat på distans.

Projektet som löper över tre år genomförs i samarbete med Roessingh Research and Development (RRD) i Nederländerna, ett av Europas största forskningscentra för tekniska hjälpmedel, rehabiliteringsteknik och analys av mänskliga rörelser. RRD kommer att ansvara för kravanalys och pilottestning med användare.

”Inom projektet kommer vi utveckla en ny generation av vår medicintekniska produkt Carbonhand, en produkt som kommer kunna öppna upp nya marknader. Flera kliniska studier och pilotstudier har visat på en stor potential för handsken att fungera som ett terapeutiskt hjälpmedel.” säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo, och fortsätter, ”Samlad feedback har visat att det finns ett marknadsbehov och en beredskap för en handske med terapeutisk effekt för målinriktad behandling på ett mer effektivt sätt.”

För mer information, vänligen kontakta

Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08-21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Niklas Lagström, Global Brand Manager – Life Science, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08-21 17 10
niklas.lagstrom@bioservo.com

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom mjuka, aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com

Om Roessingh Research and Development

Roessingh Research and Development (RRD) är ett stort vetenskapligt forskningsinstitut som fokuserar på rehabiliteringsteknik och e-hälsa. RRD arbetar nära Roessingh, Center for Rehabilitation och University of Twente inom området rehabiliteringsteknik och eHälsa, men också med internationella partners. För mer information, besök www.rrd.nl